Het potentieel van uw eigendom kennen?

Uw pand is waarschijnlijk heel wat meer waard dan de huidige grond- en constructiewaarde. Alleen wordt daar maar al te vaak te weinig rekening mee gehouden. Meermaals wordt de intrinsieke waarde – al dan niet bewust – te laag ingeschat, om een snellere verkoop te bekomen. Bij WKPG pakken we dit anders aan en streven we naar een win-win! Wij spelen simpelweg open kaart!

Laat ons even een concrete situatie bekijken:  

Neem een oud, vervallen pand in een dorpscentrum dat een intrinsieke waarde heeft van € 150.000 door de ouderdom en de renovatiekosten. Door de grond, de ligging en het de mogelijkheden naar ontwikkeling te bekijken (stedenbouw, volumestudie, calculatie) komen we uit bij een potentieel van 10 appartementen + de ontwikkeling van het binnengebied. Reken maar dat dit pand heel wat meer waard is dan € 150.000!


Het potentieel van uw eigendom kennen?  

Wenst u het potentieel te kennen van uw eigendom, te weten of uw locatie in aanmerking komt en hoe we te werk gaan, maak dan een afspraak. Zo kunnen we de meerwaarde van uw eigendom achterhalen en snel schakelen wanneer u dat wenst!

Maak vandaag nog uw afspraak met Ward of Pieter-Jan!

Ga terug naar nieuws